We hebben een schrijven ontvangen waardoor we geen artikelen uit de krant meer mogen plaatsen zonder licentie.

 

Geachte heer, mevrouw,

License2Publish is de beheersvennootschap van de Vlaamse krantenuitgevers die hun auteursrechten beschermt en het gebruik van hun beschermde krantenartikels door derden beheert.
Wij hebben vastgesteld dat op uw website https://swim4life.be/  artikels uit Vlaamse kranten worden gereproduceerd zonder een licentieovereenkomst met License2Publish te hebben gesloten, waardoor u een inbreuk pleegt op de auteurswet. De auteurswet laat immers enkel toe krantenartikels te raadplegen of deze te gebruiken op een wijze die uitdrukkelijk via wettelijke uitzonderingen wordt toegelaten. Voor alle andere gebruiken, zoals het integraal reproduceren van krantenartikels via een website, is een licentieovereenkomst  vereist.

 

Tot onze spijt kunnen we de krantenartikelen die verschenen zijn voor het goede doel en Pulmonale Hypertensie niet meer publiceren.

Het Swim4Life team.