Swim 4 Life

Wevelgemse DolfijnenKlub

2023 - vzw Re-Member

Dit jaar werd er voor de eerste keer een XL versie van gemaakt met de bedoeling om de magische grens van 1.000.000 Meter te zwemmen voor het goede doel.
Na een spannende strijd werd er uiteindelijk afgeklokt op 1.028.525 meter. Het wordt moeilijk om nog beter te doen , maar volgend jaar broeden we op nog iets straffers …. wordt vervolgt.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Wevelgemse Dolfijnen werd een cheque van 3500€ uitgereikt.

Open-hart-cirkels

Een liefdevol alternatief binnen de hulpverlening voor gezinnen met kwetsbare jongeren en/of volwassenen

 Vzw Re-Member biedt open-hart-cirkels aan voor gezinnen waarin één of meerdere gezinsleden psychisch kwetsbaar zijn. Heel vaak worden families erg uitgedaagd door het leven vb door een zelfmoordpoging bij een familielid. Door iedereen die hierdoor geraakt is samen te brengen en uit te nodigen om te spreken vanuit hun hart, vinden ze samen de kracht om hun eigen lot opnieuw in handen te nemen. Door te luisteren naar elkaar vanuit het hart en te spreken in waarheid openen zich nieuwe wegen. De wanhoop wordt hoop, de angst wordt een verlangen naar nieuwe verbinding.

Vzw Re-Member is opgericht naar aanleiding van een traumatische ervaring met de residentiële psychiatrie. Lieve Vandamme (dochter van Willy en Lut) die op zoek was naar haar plaats in deze wereld vond er geen gehoor, haar pijn en verdriet kon niet besproken worden met de familie. Collocatie was het antwoord.

De hele omgeving wordt geraakt door psychisch lijden van een familielid. Het raakt speciaal het gezin, maar ook de werk- en vriendenkring.

Met de open-hart-cirkels willen we iedereen aan het woord laten en samen zoeken naar oplossingen. Er kan gesproken worden in waarheid en waar het echt om gaat. Iedereen die geraakt is wordt uitgenodigd om aan de Open-Hart-Cirkel (OHC) deel te nemen. Degene die de OHC aanvraagt nodigt de familie uit om deel te nemen aan de OHC. Hierin schuilt het geheim van de OHC. Ook in deze moeilijke omstandigheden blijft de familie het lot in eigen handen houden.

Open-hart-cirkels is een andere, liefdevolle weg die de harten voor elkaar weer opent. Het is een zoektocht naar liefdevolle verbinding.

Wil je graag onze begeleiders en gezinnen horen vertellen over wat de open-hart-cirkels voor hen betekenen dan kan je dit beluisteren via deze link https://youtu.be/tUrl3Qr-Mg0 of onze website raadplegen www.remember-openhartcirkels.be

Dankzij het onderzoek van Dr. Eef Goedseels van het NICC hebben we al wat meer kennis over de impact van de open-hart-cirkels. Uit het onderzoek blijkt dat 60% van de gezinnen na drie of zes maanden zegt dat het ‘goed’ tot ‘heel goed’ met hen gaat. Ze vertellen dat ze meer praten met elkaar. De cirkels worden ervaren als een heel positieve en aangename ervaring. Ook over de begeleiding zijn de deelnemers heel tevreden. Ze noemen de procesbegeleiders betrokken, warm, hartelijk, respectvol, echt, oprecht, heel erg open en zonder vooroordelen. Ze voelen zich door de begeleiders gehoord, begrepen en ondersteund. Ze waarderen het ook dat de begeleiders niet deelnemen als experts, maar als gelijkwaardige gesprekspartners die zelf hun gevoel en geraaktheid inbrengen. We horen regelmatig van onze gezinnen dat ze na een cirkel terug hoop en perspectief hebben. De open-hart-cirkels deblokkeren vaak situaties die volledig vastzaten, waardoor ook weer andere hulp mogelijk is.

We werden als vzw 5 jaar lang als project gesubsidieerd door het Agentschap Opgroeien. Sinds dit jaar (2023) werden de project subsidies echter stopgezet.

We willen met onze vzw graag verder open-hart-cirkels kunnen aanbieden aan gezinnen. Een traject van een open-hart-cirkel bestaat uit één of meerdere voorbereidende gesprekken, één of meerdere openhart-cirkels die min. 1,5u duren en begeleid worden door twee personen en een nazorgtraject. Hierbij worden de familieleden opnieuw opgebeld om te checken hoe het met hen gaat.

De OHC’s zijn rechtstreeks toegankelijk voor iedereen. Iedereen kan rechtstreeks de vraag stellen voor een OHC, zonder toegangspoort of tussenkomst van een clb of andere hulpverleningsvorm. Tot nu zijn de OHC’s gratis en dit willen we graag zo houden. Hiervoor willen we een steunfonds van 5.000 euro oprichten. Uw steun zou hierin een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Anderzijds willen we verder inzetten op het bekend maken van de open-hart-cirkels en de visie van Re-Member op psychische kwetsbaarheid bij maatschappelijk kwetsbare mensen. Hiervoor hebben we een medewerker nodig om dit te coördineren. Dit kost ons 30.000 euro op jaarbasis. Om aan deze som te geraken hebben we momenteel nog 10.000 euro nodig.

We hebben ook een 10 tal vrijwilligers die de inspiratie van de OHC’s ruimer bekendmaken en onze visie op psychische kwetsbaarheid als kracht mee uitdragen. Allen zijn geraakt door het leven en overtuigd van de waarde van de Open-Hart-Cirkels.

Wij hebben ondertussen ook een ruim netwerk opgebouwd in Vlaanderen. Momenteel zijn er organisaties in Antwerpen (Wingerdbloei en de Touter), in Mechelen (Emmaüs), in Kortrijk (Oranjehuis), in Gent (team Positieve heroriëntering), in Leuven (De wissel) en in Limburg (De Wiekslag) die de Open-hart -cirkels in hun werking promoten en organiseren.

We hebben contacten met Tejo Kortrijk ,met Konekti Kortrijk en ‘t Schildpad in Poperinge. We zijn lid van het familieplatform en zetten in op verder onderhouden en uitbouwen van een netwerk met West-Vlaamse eerstelijnsorganisaties; zoals CAW, de overkophuizen, artsen, jeugdwelzijnsorganisaties, psychologen, scholen en CLB’s,…

Daarnaast hebben we al een ruim netwerk van mensen die we opgeleid hebben tot begeleider van open-hart-cirkels en ook dit jaar zetten we verder in op het opleiden van nieuwe mensen.

We geloven al langer in de grote, preventieve kracht van de open-hart-cirkels en hoe dit families veel leed kan besparen. Daarom blijven we steun zoeken om deze vorm van hulp zo breed mogelijk aan te kunnen bieden.

‘Alleen met het hart kan je goed zien, het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.’

Antoine de Saint Exupéry

 

Wil je graag meer weten?

Check onze website: www.remember-openhartcirkels.be
Of stuur ons een mailtje via remember.psychischezorg@gmail.com
Of neem contact op met ons op het telefoonnummer: 0456/34 45 50